TIPOLOGIA SERVICIILOR PRESTATE SI CERTIFICATE

DESPRE NOI

 • Studii:
  • Studii de teren (studiul geotehnic, ridicare topografica etc.)
  • Raport privind impactul asupra mediului;
  • Alte studii specifice (studiul istoric, expertiza microbiologica, etc.)
  • Documentaţii-suport pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
  • Expertizare tehnică;
  • Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor.
 • Proiectare:
  • Temă de proiectare;
  • Studiu de prefezabilitate;
  • Studiu de fezabilitate (SF) /documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi deviz general;
  • Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor;
  • Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
  • Proiect tehnic şi detalii de execuţie;
  • Organizarea procedurilor de achizitie;
 • Consultanta:
  • Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;
  • Auditul financiar
 • Asistenţă tehnică:
  • Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor;
  • Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;
  • Dirigenţie de şantier.