Proiectare arhitectura, rezistenta si instalatii

SERVICII

Proiectare arhitectura, rezistenta si instalatii – Intocmire documentații pentru eliberarea Certificatului de Urbanism; Proiectare în domeniul rezidențial, comercial și industrial (S.F., D.T.A.C., P.T., D.D.E); Proiect pentru demolare (D.T.A.D.); Consultanță în domeniu; Conversii funcționale; Documentații de prezentare (perspective 3D, animații, cataloage de prezentare); Antemăsurători, estimări costuri; Consultanță tehnică și urmărirea lucrărilor pe șantier.

Studii:

 • Studii de teren (studiul geotehnic, ridicare topografica etc.)
 • Raport privind impactul asupra mediului;
 • Alte studii specifice (studiul istoric, expertiza microbiologica, etc.)
 • Documentaţii-suport pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
 • Expertizare tehnică;
 • Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor.

Proiectare:

 • Temă de proiectare;
 • Studiu de prefezabilitate;
 • Studiu de fezabilitate (SF) /documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi deviz general;
 • Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor;
 • Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
 • Proiect tehnic şi detalii de execuţie;
 • Organizarea procedurilor de achizitie;

Consultanta:

 • Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;
 • Auditul financiar

Asistenţă tehnică:

 • Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor;
 • Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;
 • Dirigenţie de şantier.